Tehlový obklad sokla

2019 - Rodinný dom, Terňa

Tehlový obklad sokla

2019 - Rodinný dom, Terňa

Tehlový obklad sokla

2019 - Rodinný dom, Terňa

Zámková dlažba

2019 - Rodinný dom, Terňa

Betónový obklad stien

2019 - Rodinný dom, Fintice

Betónový obklad stien

2019 - Rodinný dom, Fintice

Betónový obklad stien

2019 - Rodinný dom, Fintice

Obklady a dlažby

2019 - Rodinný dom, Záhradné

Obklady a dlažby

2019 - Rodinný dom, Záhradné

Obklady a dlažby

2019 - Rodinný dom, Záhradné

Obklady a dlažby

2019 - Rodinný dom, Záhradné

Obklad a dlažba

2018 - Byt, Prešov

Vonkajšia fasáda

2015 - Rodinný dom, Uzovský Šalgov

Vonkajšia fasáda

2015 - Rodinný dom, Uzovský Šalgov

Obklady a dlažby

2015 - Rodinný dom, Lažany

Obklady a dlažby

2015 - Rodinný dom, Lažany

Obklady a dlažby

2015 - Rodinný dom, Lažany